OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prázdninový tenis - od 1.7.2015 do 31.8.2015 za 99,- Kč / hodinu
Squash - od 1.6.2015 do 31.8.2015 za 195,- / hodinu

Sportcentrum Hrušková zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016, Obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezměnitelné identifikaci zákazníka (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt se zákazníkem (kontaktní údaje)
 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu
 • kontaktní údaje – těmito údaji se rozumí zejména zákazníkem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, emailovou adresu a jiné podobné informace Jsou to údaje, které jsou pro společnost JILO s.r.o., Hrušková 2194, 356 01 Sokolov (dále jen Sportcentrum) s ohledem na její zákonnou povinnost postupovat při výkonu své činnosti obezřetně využívané ke své podnikatelské činnosti bez nepřiměřených právních a věcných rizik. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Sportcentrem a zákazníkem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

Odkud Sportcentrum osobní údaje získává?

 • S přímým souhlasem od zákazníka při založení registrace v rezervačním systému
 • S přímým souhlasem od zákazníka přes internetové služby (email, sociální sítě)
 • S přímým souhlasem od zákazníka při objednání zboží přes e-shop

Veškeré osobní údaje od zákazníka jsou získané s jeho přímým souhlasem a veškeré souhlasy jsou zpětně doložitelné.

Na co se osobní údaje používají?

 • pro svou vnitřní potřebu, především pro tvorbu analýz, sledování kvality služeb, spokojenosti zákazníků a  optimalizaci poskytovaných služeb a produktů
 • pro informování zákazníka o nových službách či nabídkách Sportcentra
 • pro možné ověření rezervace sportovní aktivity či zrušení rezervace při plánované údržbě sportoviště

Práva zákazníka

 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 • Právo na přístup ke svým údajům (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

Veškeré OÚ Hosta jsou svědomitě chráněny. Zaměstnanci Sportcentra, kteří s osobními údaji zákazníka přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinností jsou vázáni zákonnou a smluvní povinností mlčenlivosti.

Pokud zákazník zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany Sportcentra k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR)

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.